MENU

NhómDîner en Blanc Quốc tế

Dîner en Blanc - Ho Chi Minh City

Julie Xuan Nguyen-Mevel - Chef de Groupe

Thành viên từ: Tháng hai 10, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 10, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Caroline Le - Chef Piéton

Thành viên từ: Tháng hai 10, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 10, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Cedric Bailliez - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 03, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 03, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Edwina Hughston - Chef Piéton

Thành viên từ: Tháng hai 03, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 03, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Elaine Chew - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 06, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 06, 2017
Sống ở: Ho Chi Minh City
Triết học: Carpe Diem - YOLO
Sở thích: Culinary experimentations, baking and sculpting
Công việc: Advisor

Guillaume Crouzet - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 12, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 12, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Jenny Nikon - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 13, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 13, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Kenya James - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 03, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 03, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Khanh Nguyen - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 10, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 10, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Marielle Genet - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 03, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 03, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Michelle Batey - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 12, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 12, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Pamela Haake - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 06, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 06, 2017
Sống ở: Saigon
Triết học: try anything twice!
Sở thích: yoga, squash, maboobles, HH
Công việc: Public Relations & Health Club Manager - The Landmark

Rebecca Bauden - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 10, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 10, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Thomas Yong Mevel - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 10, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 10, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Tue Le - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 13, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 13, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:

Uyen Nguyen - Chef de Bus

Thành viên từ: Tháng hai 14, 2017
Trong các tổ chức từ: Tháng hai 14, 2017
Sống ở:
Triết học:
Sở thích:
Công việc:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa là thành viên? Đăng ký


Le Dîner en Blanc
Ho Chi Minh City
Trong:
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Cửa Hàng Trực Tuyến

Tin mới
Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Mâu liên hệ


Mẫu liên hệ (đối tác)


Formulaire de contact (presse)


Tình nguyện làm trưởng nhóm