MENU

Terms

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

1. Điều khoản 
Bằng việc truy cập vào website này, bạn đã đồng ý rang buộc với các quy định của website, các quy định và luật pháp nước sở tại. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ quy định nào, bạn không được quyền truy cập và sử dụng trang web. Các tài liệu trong trang được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều luật nhãn hiệu thương mại khác.

2. Giấy phép sử dụng

3. Disclaimer 
Những tài liệu trên trang web Diner en Blanc Quốc tế được cung cấp "theo mẫu chuẩn”. Diner en Blanc quốc tế không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, từ chối hay phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn , bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về tính thương mại , phù hợp cho một mục đích cụ thể , hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác về quyền . Hơn nữa , Diner en Blanc quốc tế không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ xác nhận liên quan đến tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet và không liên quan đến tài liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web này .

4. Hạn chế 
Không có trường hợp nào Diner en Blanc quốc tế hoặc các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh ) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các thông tin trên trang web Diner Internet en Blanc quốc tế, thậm chí nếu Diner en Blanc quốc tế hoặc một đại diện ủy quyền của Diner en Blanc quốc tế đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cố ý hoặc ngẫu nhiên,.. tuy nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn .

5. Sửa đổi và điều chỉnh font chữ
Các tài liệu xuất hiện trên trang web Diner en Blanc Quốc tế có thể bao gồm lỗi do do khâu kỹ thuật , đánh máy , hoặc chụp ảnh . Diner en Blanc quốc tế không đảm bảo rằng mọi tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc còn giá trị tại thời điểm hiện tại. Diner en Blanc quốc tế có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Diner en Blanc quốc tế không chịu trách nhiệm về nội dung trang web của các đối tác.

6. Links 
Diner en Blanc Quốc tế không xem xét lại tất cả các trang web liên kết và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào. Diner en Blanc quốc tế không có trách nhiệm chứng thực nội dung của các trang web liên kết. Người sử dụng tự chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng các trang web liên kết này.

7. Điều chỉnh điều khoản và điều kiện sử dụng 
Diner en Blanc quốc tế có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo . Bằng cách sử dụng trang web này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện hành của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng .

8. Luật chi phối 
Bất kỳ khiếu nại liên quan đến Diner en Blanc Quốc tế sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của tỉnh Quebec và các luật liên bang của Canada. Người sử dụng cũng đồng ý với sự phán quyết độc quyền cá nhân và địa điểm của các tòa án của tỉnh Quebec và thừa nhận rằng người dùng có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.
Quên mật khẩu?
Bạn chưa là thành viên? Đăng ký


Le Dîner en Blanc
Ho Chi Minh City
Trong:
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Cửa Hàng Trực Tuyến

Mâu liên hệ
Mẫu liên hệ (đối tác)
Formulaire de contact (presse)
Tình nguyện làm trưởng nhóm