MENU

Chính Sách Riêng Tư

Chính sách bảo mật

Nền tảng của Diner en Blanc Quốc Tế (“DEB INT”) bao gồm các trang web, dịch vụ, các ứng dụng phần mềm và mạng lưới (“DEB”) cho phép bạn đăng tải và chia sẻ các nội dung truyền thông và hỗ trợ bạn tham dự những sự kiện xã hội được tổ chức tại thành phố của bạn. DEB INT tin tưởng vào sự chấp thuận và công bố đầy đủ về việc sử dụng các dữ liệu thu thập được. Bạn có thể truy cập trang web mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, để truy cập tất cả các tính năng và sử dụng trăng web, bạn phải đăng ký trở thành thành viên. Trong quá trình đăng ký với DEB INT và các chi nhánh sự kiện ở địa phương của DEB, và quá trình đăng tải hình ảnh và video, bạn phải cung cấp một số thông tin cá nhân. Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. DEB INT cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên lạc điện tử với chúng tôi. Chính sách bảo mật này, cùng với Các điều khoản sử dụng của chúng tôi, sẽ cho bạn lời giải thích về bất kỳ điều gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn hoặc những dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn. Để sử dụng hoặc truy cập vào DEB, bạn phải đổng ý với những chính sác bảo mật như sau.

Mục lục

1.        Thu thập thông tin
2.        Cookies
3.        Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
4.        Các thông tin khác
5.        Dữ liệu chuyển nhượng
6.        Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
7.        Sự riêng tư của trẻ em
8.        Chính sách sửa đổi
9.        Quyền lợi của bạn
10.     Trang web của bên thứ ba
11.     Cập nhật thông tin
12.     Chuyển đổi doanh nghiệp
13.     Thông tin liên hệ
 
1.     Thu thập thông tin
    
DEB INT là chủ sở hữu duy nhất của các thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba theo những cách khác với những gì được đề cập đến trong chính sách bảo mật này.
 
Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các loại dữ liệu/ thông tin sau:
 
(a) Thông tin được tự động thu thập từ quá trình truy cập trang web này của bạn (với tư cách là vị khách hoặc thành viên):
(i) Thông tin về máy tính của bạn và về những lượt truy cập và sử dụng trang web này của bạn, ví dụ địa chỉ IP, vị trí, loại trình duyệt, thông tin về máy tính của bạn, nguồn giới thiệu, thời gian truy cập, số lượt truy cập và hoạt động của bạn với những trang web đã xem.

(ii) Thông tin liên quan đến những giao dịch giữa bạn và chúng tôi thông qua trang web này, bao gồm những thông tin liên quan đến các thiết lập của trang web mà bạn chỉ định hoặc mua hàng và dịch vụ của chúng tôi.
 
(b) Thông tin do bạn cung cấp / do chúng tôi thu thập:
(i) Thông tin mà bạn cũng cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký và sử dụng những chức năng của trang web.
(ii) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích theo dõi thông báo điện tử và/ hoặc các bản tin từ DEB INT.
(iii) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm hình ảnh và video, nhằm mục đích sử dụng những dịch vụ của trang web.
(iv) Bất kỳ thông tin khác mà bạn cung cấp.
 
(c) Dữ liệu đa phương tiện:
Dữ liệu đa phương tiện sẽ được thu thập khi bạn tham gia tương tác với các ứng dụng của trang web. Dữ liệu video này sẽ được sử dụng bời DEB để xây dựng các thuật toán của máy tính cho việc đo lường và truyền số liệu nhất định bao gồm cảm xác và tâm trạng chung của người sử dụng. DEB có thể sử dụng những dữ liệu này để phát triển dịch vụ hiện tại hoặc đánh giá các dịch vụ trong tương lai của mình. 
 
2.        Cookies
 
Chúng tôi có thể sử dụng cookies trên trang web này. Một cookie là một tập tin văn bản được gửi từ web máy chủ đến web trình duyệt và được lưu trữ bởi trình duyêt. Các tập tin văn bản sau đó được gửi lại từ máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang web từ một máy chủ. Điều này cho phép web máy chủ có thể xác định các trình duyệt web và cung cấp các dịch vụ các nhân đến bạn. Chúng tôi có thể gửi một cookie được lưu trữ bởi trình duyệt của bạn trên ổ cứng của máy tính. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin chúng tôi có được từ các cookie trong hệ thống quản lý các trang web, để cải thiện khả năng sử dụng của người dung và cho các mục đích quảng cáo đã được phê duyệt. chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin đó để nhận ra máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web và cá nhân hóa trang web của chúng tôi cho bạn.
Các nhà quảng cáo và các đối tác có thể gửi cho bạn các tập tin cookie. Phần lớn các trình duyệt cho phép bạn từ chối các cookie. Tuy nhiên, điều này có thể vô hiệu hóa khả năng tiếp cận với một số tính năng của trang web.

 
(3)  Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn


Dữ liệu cá nhân được nộp trên trang web này có thể sử dụng cho những mục đích quy định trong chính sách bảo mật này hoặc trong các bộ phận liên quan của trang web.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
 
(a) quản lý các trang web
(b) cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hóa trang web
(c) cho phép bạn sử dụng những dịch vụ sẵn có trên trang web.
(d) gửi đến bạn những hàng đã mua thông qua trang web và cung cấp cho bạn những dịch vụ mua hàng thông qua trang web.
(e) thu thập các khoản thanh toán từ bạn
(f) gửi cho bạn những mẫu truyền thông thương mại chung (không tiếp thị)
(g) gửi cho bạn những thông báo điện tử mà bạn đã yêu cầu
(h) gửi cho bạn những bản tin hoặc những mẫu truyền thông quảng cáo khác của chúng tôi (liên quan đến doanh nghiệp của bạn hoặc các doanh nghiệp của các bên thứ ba đã được lựa chọn cẩn thận,điều mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ làm bạn quan tâm), chúng sẽ được gửi qua bưu điện hoặc nơi mà bạn đã xác nhận bằng email, tin nhắc hoặc công nghệ tương tự. Nếu bạn không còn yêu cầu truyền thông quảng cáo, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi mail đến địa chỉ unsubscribe@dinerenblanc.info.
(i) cung cấp cho các đối tác với đầy đủ thông tin để tạo ra các phân tích, thông tin thống kê và tang cường các dịch vụ hiện tại và tương lai của DEB.
(jcung cấp cho các bên thứ ba nhưng thông tin thống kê về những người sẻ dụng của chúng tôi- nhưng thông tin này sẽ không được sử dụng để xác định cá nhân người dùng nào.
(k) giải đá các thắc mắc và khiểu nại về bạn liên quan đến trang web.
(l) mục đích khác.
 
Không có sự đồng ý của bạn chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị trực tiếp.
  
(4) Các thông tin khác: Ngoài những việc tiết lộ thông tin một các hợp lý được quy định trong chính sác bảo mật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn:
 
(a) đến mức mà chúng tôi buộc phải làm theo luật
 
(b) trong việc kết nối với bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc thủ tục tố tụng pháp lý..
 
(c) để thiết lập hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho những người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng); và
 
(d) đối với người mua (hoặc khách hàng tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc tài sẳn mà chúng ta đang (hoặc đang dự tính) bán.
 
Trừ những điều được quy định trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba.
 
 
(5) Truyền dữ liệu
 
Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu, xử lý và chuyển giao giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động nhằm cho phép chúng tôi sử dụng thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này. Thông tin mà bạn cung cấp có thể được chuyển giao cho các nước, một số nước không có luật bảo vệ dữ liệu. Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển nhượng.

(6) Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
 
Chúng tôi sẽ phải đề phòng kĩ thuật và tổ chức một cách hợp lý để ngăn chặng sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho máy chủ bảo mật của chúng tôi. Tất cả các giao dịch điện tử mà bạn thực hiện hoặc nhận được từ chúng tôi sẽ được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ SSL để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin tài khoản của bạn. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ bảo mật nhằm mục đích đảm bảo rằng các quy trình của chúng tôi sẽ đáp ứng hoặc vượt qua tiêu chuẩn công nghiệp.
Hiển nhiên, truyền tải dữ liệu qua mạng internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cho bạn biêt trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra hành vi vi phạm an ninh.
 
Bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu của mình và chi tiết người dùng một cách bí mật. Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn chia sẻ mật khẩu với chúng tôi. Vui lòng đừng chia sẻ mật khẩu với bất kì ai. Thường xuyên thay đổi mật khẩu của bạn.
 
(7) Sự riêng tư của trẻ em
 
Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được phép truy cập vào trang web này. Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc duy trì các dữ liệu cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc biết được thông tin này được thu thập, chắc chắn chúng tôi sẽ xóa những thông tin này và chấm dứt tài khoản ngay. Phụ huynh hoặc người giám hộ theo pháp lý của trẻ em dưới 13 tuổi là người đã trở thành thành viên của trang web có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@dinerenblanc.info để xóa tài khoản và thông tin của bé.

(8) Chính sách sửa đổi
 
Thay đổi chính sách- đặc biệt là cho phép việc sử dụng dữ liệu cá nhân: thông tin cá nhân được thu thập trên một cơ sở sẽ không được sử dụng cho mục đích khác nhau mà không thông báo cho bạn bằng cách thay đổi các điều khoản của chính sách bảo mật.
 
Chúng tôi có định kì thể cập nhật chính sách bảo mật này bằng việc đăng một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra trang web này thường xuyên để chắc chắn rằng bạn hài lòng với những thay đổi mới.Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi. Nếu bạn đã đăng ký với DEB INT, chúng tôi sẽ cho bạn biết những thay đổi chính sách thông qua email.
  
(9) Quyền lợi của bạn
 
Bạn có thể báo cho chúng tôi biết để chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin các nhân nào của bạn mà chúng tôi đang có. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không dử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thụ thông qua email info@dinerenblanc.info bất cứ lúc nào. Cư dân California có thể có thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ lại bằng các gửi cho chúng tôi một yêu cầu tại địa chỉ phía dưới.

(10) Các trang web của bên thứ ba
 
Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết với trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như những đối tác kinh doanh của chúng tôi và các nhà quảng cáo trực tuyến. Những trang web này có thể thu thập thông tin về bạn. Vì chúng tôi không thể kiếm soát được những chính sách thông tin của bên thứ ban, vì vậy bạn nên xem kỹ chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu them về cách thức họ thu thập và sử dụng thông tin cá nhanh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách của trang web của bên thứ ba.
 
(11) Cập nhật thông tin


Vui lòng cho chúng tôi biết nếu các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi giữ cần được sửa hoặc cập nhật. Việc sửa chữa và cập nhật sẽ được thực hiện trong thời gian thích hợp.
 
(12)  Chuyển đổi doanh nghiệp


Trong trường hợp mà DEB INT và các chi nhánh đang thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp, chẳng hạn sát nhập, mua lại bởi một công ty khác hoặc bán lại một phần tài sản của mình, trong hầu hết các trường hợp, thông tin cá nhân của các thành viên sẽ là một phần tài sản chuyển giao. Các thành viên sẽ được thông báo trước về sự thay đổi quyền sở hữu hoặc kiểm soát thông tin cá nhân. Kết quả là, thông tin cá nhân của các thành viên sẽ được sử dụng theo cách khác so với những gì được nêu ra vào thời điểm thu thập thông tin, họ sẽ được một cơ hội để chọn không để thông tin của họ được sử dụng trong trường hợp khác so với những gì được nêu ra trong phần Thông báo thay đổi ở trên.

(13) Thông tin liên hệ
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc về cách xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@dinerenblanc.info hoặc gửi qua bưu điện đến DEB Privacy, Kalara Law Firm 1055 W 7th Street # 650 Los Angeles, CA 90017. Chúng tôi sẽ trả lời thư của bạn và có biện pháp giải quyết phù hợp với mọi vấn đề trong vòng 21 ngày từ khi nhận được thư.
Quên mật khẩu?
Bạn chưa là thành viên? Đăng ký


Le Dîner en Blanc
Ho Chi Minh City
Trong:
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Cửa Hàng Trực Tuyến

Mâu liên hệ
Mẫu liên hệ (đối tác)
Formulaire de contact (presse)
Tình nguyện làm trưởng nhóm