MENU
« Back

Diner en Blanc lần thứ hai

Diner en Blanc sẽ được tổ chức lần thư hai tại một địa điểm bí mật tại Tp. HCM vào ngày 18 tháng 3 năm 2017. Bạn nhớ ghi lại ngày trong lịch và bắt đầu chuẩn bị quần áo, phụ kiện, món ăn, v.v.

Để có cơ hội tham gia sự kiện tuyệt vời này, hãy đăng kyý ngay để được vào danh sách chờ: hochiminh.dinerenblanc.com/register. Và đừng quên kể cho bạn bè của bạn về thông tin này nhé!
 

Leave a Comment

Login
Please log to your Member account to write on the wall:

Forgot your password?
Not a member yet? Register


Le Dîner en Blanc
Ho Chi Minh City
In:
Days
Hours
Min.
Sec

Online Store

Contact Form

If you wish to attend, or would like more information about an event in a specific city, please write directly to the city, by using its name, followed by @dinerenblanc.com (i.e. newyork@dinerenblanc.com)

If you wish to organize a Dîner en Blanc® in your city, please click on the "Organize an Event" link at the bottom of the home page to fill out the appropriate application form.

Thank You!

.Partner Contact Form
Formulaire de contact (presse)
Volunteer as leader