MENU
« Back

Le Dîner en Blanc - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 - Tìm kiếm ứng cử viên và / hoặc đồng chủ nhà.

Le Dîner en Blanc không chỉ là một cuộc dã ngoại đơn giản. Đó là một phong trào tự phát dựa trên các giá trị như tình bạn, sang trọng, di sản, tôn trọng và bí mật ... Không có mục tiêu thương mại, liên kết chính trị, hoặc các hiệp hội từ thiện.  Trong một đêm, khách hàng sẽ nâng cao không gian công cộng có uy tín nhất của thành phố bằng cách tham gia bất ngờ. . Bắt nguồn từ Paris năm 1988, Le Dîner en Blanc được tổ chức hàng năm tại hơn 70 thành phố trên toàn cầu, trở thành một trong những sự kiện nổi bật của thành phố với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ban tổ chức du lịch.

Dưới đây là một số video chính thức của Le Dîner en Blanc từ các thành phố lớn; Paris, New York, London, Tokyo, Singapore.

Le Dîner en Blanc - Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện đầu tiên vào năm 2015 với sự tham gia của các khách tham dự hội thảo tại Thảo Cầm Viên - Vườn Bách Thảo để trải nghiệm những ý tưởng độc đáo này. Mỗi năm một lần, chỉ có một Dîner en Blanc - thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cơ hội để trở thành người tạo ra sự kiện độc đáo này.

Để tiếp tục sự kiện, Dîner en Blanc International đang tìm kiếm những ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong 2 lĩnh vực sau: Quản lý và sản xuất sự kiện quy mô lớn, quản lý tình nguyện viên, sử dụng phần mềm, bán hàng và tài trợ, quan hệ truyền thông (PR) Và phương tiện truyền thông xã hội. Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ rộng rãi với các cơ quan chính phủ, liên lạc ở các địa điểm biểu tượng, và / hoặc địa chỉ liên lạc để tài trợ và liên minh.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng điền vào Mẫu đơn đăng ký Le Dîner en Blanc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Le Dîner en Blanc, Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tham khảo mục Câu hỏi thường gặp của chúng tôi nằm trên trang web Dîner en Blanc International. Nếu bạn vẫn còn câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email application@dinerenblanc.com

Ghi chú cho các nhà tổ chức quan tâm:

  1. Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn (từ 1000 người trở lên) và đối phó với giấy phép về rượu bia và địa điểm. Chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm 3 người có kinh nghiệm trong việc quản lý các sự kiện quy mô lớn và người đã xử lý giấy phép rượu và giấy phép địa điểm.
  2. Mọi thông tin liên lạc với Dîner en Blanc International sẽ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
  3. Dîner en Blanc International không đưa ra sự kiện. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đào tạo cho những người tổ chức muốn tổ chức Dîner en Blanc của chính họ. Lợi nhuận và chi phí tổ chức sự kiện không phụ thuộc vào Dîner en Blanc International Inc. Hướng dẫn sản xuất sự kiện, hỗ trợ, đào tạo và hướng dẫn được trao cho đội chủ nhà địa phương. Các thành viên được lựa chọn phải sẵn sàng để làm theo các tiêu chuẩn và giá trị được chuyển tải trong lưu trữ Le Dîner en Blanc.
  4. Điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi không thuê bất kỳ nhà tổ chức nào. Sự kiện được lãnh đạo bởi những người đam mê, những người địa phương yêu thích thành phố và khái niệm của họ. Mỗi sự kiện độc lập về mặt tài chính với Dîner en Blanc International Inc.
  5. Le Dîner en Blanc không thể kết hợp với bất kỳ nguyên nhân từ thiện hay chính trị nào.

Các ứng dụng nhận được vào ngày 11 tháng 7 năm 2017 sẽ được ưu tiên.

Xin lưu ý rằng Dîner en Blanc International sẽ liên lac với bạn nếu đơn đăng ký của bạn được chap thuan.

Cám ơn sự quan tâm của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn trở thành một phần của trải nghiệm Dîner en Blanc độc đáo và kinh nghiệm ban đầu của Dîner en Blanc .

Trân trọng,

Dîner en Blanc International

Leave a Comment

Login
Please log to your Member account to write on the wall:

Forgot your password?
Not a member yet? Register


Le Dîner en Blanc
Ho Chi Minh City
In:
Days
Hours
Min.
Sec

Online Store

Contact Form

If you wish to attend, or would like more information about an event in a specific city, please write directly to the city, by using its name, followed by @dinerenblanc.com (i.e. newyork@dinerenblanc.com)

If you wish to organize a Dîner en Blanc® in your city, please click on the "Organize an Event" link at the bottom of the home page to fill out the appropriate application form.

Thank You!

.Partner Contact Form
Formulaire de contact (presse)
Volunteer as leader